Selecteer een pagina

Mail : info@edwin.coffee

Tel.: +31 (0)6 25 32 70 09

Geb. datum: 07-03-1964 (Gouda)

Adres : Voordijk 71

5254 VG Haarsteeg (NB)

Persoonlijke Informatie Pagina

Edwin M. Wekking

Zelfstandig ondernemer. Creatief, doorzetter, perfectionistisch en loyaal. Stevige skills qua leiding geven, herstructureren, organisatie ontwikkeling en digitale transformatie. Als ondernemer bekend en ervaring met de verschillende fasen waarin een bedrijf zich kan bevinden:  een sterke jaarlijkse groei (omzet en winst), ontwikkeling (nieuwe diensten), investeringen/financieringen en uiteindelijk succesvolle verkoop van de onderneming (Opinion BV). Maar ook de start van een bedrijf tijdens de financiele crisis (i.s.m private equity partij), crisismanagement, doorstart en uiteindelijk faillissement (Foodscore BV). Samenwerken, vernieuwen, vertrouwen en doorzetten zijn de peilers van mijn functioneren in elke job.  

Kennis en kunde op het gebied van verandermanagement en reorganisaties. Succesvolle implementaties van LIMS systemen, ERP en ‘real-time OEE monitoring’ en analyse. Uitgebreide ervaring op het gebied van technologie food & non-food   (microbiologisch, chemisch, sensorisch). Gedegen kennis en ervaring met kwaliteitsystemen (ISO, IFS food & HPC, BRC). Opzet, ontwikkeling (bouw) van specifieke systemen voor de voedingsmiddelen-industrie (o.a. voor Aldi, Jumbo, Albert Heijn en Delhaize). 

Meer hobby-matig gespecialiseerd in website-technologie, on-line marketing, het schrijven van teksten (reclame, sales, websites, wetenschappelijke publicaties).

Liefhebber van koffie en het houden van ezels. 

Kijk voor gedetailleerde informatie verder op deze pagina. Onderstaand  kunt u mij direct een bericht sturen en mijn uitgebreide persoonlijkheidsprofiel aanvragen (Insights).

Contact

13 + 6 =

Aanvragen Insights persoonlijkheidsprofiel

Werkervaring 

Trefwoorden: ondernemer,  (interim) manager veranderen & verbeteren (focus op productieomgeving), specialist voedselveiligheid- en kwaliteit, laboratorium, IT-systemen (LIMS, ERP), leidinggevend, drijvende kracht achter innovatie, doorvoeren van efficiency. 

Oerlemans plastics B.V.

(2020 – heden)

Production manager

Dagelijkse leiding in productiebedrijf op afdeling confectie. Betreft een 3-ploegensysteem met ca. 50 medewerkers en een 25-tal machines. Focus op efficiency, verbeteringen en IT.  In de eerste 5 maanden aantoonbare resultaten met efficiency- en verbetertrajecten. Daarnaast is in de eerste 3 maanden de bouw en implementatie van real-time OEE monitoring in fabriek gerealiseerd met als resultante een significante stijging van de output.

Vanaf 2021 bouw en implementatie van MES systeem (Siemens IOTALISQI) waarbij diverse productiemachines (extrusie, drukkerij, confectie zijn gekoppeld aan SQL database en via deze database informatie-schermen (webbased) zijn gebouwd om real time productie te monitoren. Inmiddels uitrol over een 3-tal fabrieken en ruim 50 machines.

Bij Flexpak BV (onderdeel Oerlemans packaging groep) succesvolle opzet en afronding van de BRC certificering 2021, waarbij het kwaliteitssysteem goeddeels geautomatiseerd is (maatwerk PHP, AlisQI).

Kompak B.V.

(2019 – 2020)

Production manager

Dagelijkse leiding in productiebedrijf (co-making & co-packing HPC). Focus op efficiency, verbeteringen en IT. 3-ploegensysteem, 20 productiecellen, technische dienst. Aantoonbare resultaten in efficiency- en verbetertrajecten. Bouw en implementatie van real-time OEE monitoring in fabriek : bedenken, bouwen  en inmiddels succesvolle afgeronde implementatie.

Kompak B.V.

(2018)

QESH

QESH manager & dagelijkse leiding laboratorium. Succesvolle transformatie laboratorium (minder FTE, hogere productie). Introductie en validatie van het innovatieve Certa Blue systeem (micro). Opzet en implementatie van LIMS (succesvol afgerond). Audit traject IFS HPC succesvol afgerond (higher level) . 

Dutch Bakery

(2017)

Consultant

Support bij IFS audit. Begeleiding audit Albert Heijn (product integrity). Succesvol afgerond. Uitvoer interne kwaliteits-audits  en training personeel (kwaliteitsysteem). 

Foodscore B.V.

(2010 – 2016)

COO

Onderzoeksbureau & laboratorium (internationaal opererend). Dagelijkse activiteiten waren met name advisering (kwaliteit), productontwikkeling (verbeteren recepturen, kostprijs-reductie) en de dagelijkse aansturing van de onderzoekspoot en adviseringstak binnen het bedrijf. Bedenker en ontwikkelaar van het ‘Foodscore-systeem’: webbased portaal om specificaties en onderzoeksresultaten te beheren van huismerkartikelen. Het Foodscore systeem is 6 jaar intensief gebruikt door o.a. Jumbo, SuperUnie, Albert Heijn, Euroshopper en Delhaize. Bedenker en ontwikkelaar van etiketteringstool (online) ten behoeve van Aldi suppliers inzake wetgeving ((EG) nr. 1169/2011). De tool is succesvol opgezet en afgerond.  

Alcontrol B.V.

(2004 – 2009)

MD

Opzet en inrichting van nieuwe vestiging voor het Food laboratorium in Oosterhout (2005). Dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van dit nieuwe  laboratorium. Microbiologisch-,  chemisch- en fysisch onderzoek. In een later stadium de opzet en implementatie van de afdeling voor sensorisch onderzoek binnen het lab afgerond. Uitbouw van portfolio aan analyses op basis van groei en ontwikkeling bij klanten. Lab opgezet in 2 ploegensysteem. Verantwoordelijk voor maandelijkse financiële rapportages richting eigenaar (Candover private equity plc).

 

Opinion B.V.

(1992 – 2003)

MD

Oprichter, aandeelhouder en directeur van het zelfstandig opgebouwd internationaal opererend sensorisch onderzoeksbureau met uiteindelijk vestigingen in Duitsland, UK, Belgie, Polen en Frankrijk. Verzorgen van smaaktesten voor retailorganisaties : selectie van leveranciers voor huismerkproducten en monitoring van de kwaliteit van huismerken (o.a. Aldi, Lidl, Jumbo, SuperUnie, Albert Heijn). Productoptimalisatie en -innovatie voor merkartikelenfabrikanten (Schweppes, Unilever, Verstegen, Peijnenburg etc.). Dagelijkse leiding (finance, sales, onderzoek). Niet alleen het verzamelen van data (veldwerk) maar juist het koppelen van deze sensorische data aan de technische informatie (ingrediënten, voedingswaarden) van het product was (is) mijn specialisme. Naast de technische kennis van levensmiddelen speelt hierbij ook mijn kennis op het gebied van wiskunde en statistiek een grote rol (toetsen, multivariate analyses etc.).

Biochem B.V.

(1988 – 1991)

Lab manager

In eerste instantie via BSO (huidige Atos Origin) gewerkt als IT consultant bij Biochem. Advisering (en bouwen) van een LIMS systeem. Meer specifiek de data-uitwisseling tussen analyseapparatuur, het LIMS en uiteindelijk de integratie hiervan in een website om de data te ontsluiten richting de klanten. Na het succesvol afronden van dit traject toegetreden tot het management en lab manager geworden. Dagelijkse leiding over het voedingslaboratorium. Daarnaast ontwikkeling analyses en uitbouw klantenbestand. 

 

Belangrijkste ervaringsgebieden

Management, training & advies

IT systemen, productie & techniek 

Levensmiddelentechnologie

QESH, laboratorium

Personal skills 

Insights Discovery Profile Edwin Wekking : request report*

(*Dutch version available only)

  • Leadership
  • Training & Advice
  • Strategy & innovation
  • ICT
  • Production & technology
  • Quality Systems (e.g. ISO, IFS, BRC)
  • Laboratory technology (food & non food)

Opleidingen

 

HAVO (diploma)

HBO (HAS) bedrijfskunde (diploma)

WO Nijmegen (Wiskunde) , 4e jaar niet afgerond

Diverse cursussen en opleidingen op het gebied van communicatie, management, kwaliteit, IT en levensmiddelentechnologie.

Talen 

Nederlands :  moedertaal

Engels : uitstekend

Duits : goed

Frans : goed

Enkele voorbeelden van recente projecten

1. Real time production monitoring, reductie stilstanden

20 Productiecellen en 4 mengerijen uitgerust met tablets voor de operators (en teamleiders). Logische invoerschermen opgezet op basis van een solide datamodel. Vastlegging van storingen, performance (output) en diverse andere parameters gedurende een productierun door operators. Data wordt direct getoond op een dashboard voor de teamleiders en bij stilstanden worden direct notificaties verzonden naar o.a. de technische dienst. Voortgang per productiecel en mengerij direct af te lezen van ‘real time dashboard’. Dat voorziet in concrete info (berekeningen) aangaande doorlooptijd, aard en duur van storingen, acties van de technische dienst, OEE cijfers en inzicht in het verschil tussen geplande parameters van de order versus de ‘actual’ parameters. Zodra orders worden afgesloten is financiële performance eveneens beschikbaar via de dashboards. De vervolgorders zijn zichtbaar op basis van een duidelijk planningsdashboard voor teamleiders en operators. De brondata van de te starten order wordt getoond naast de geplande performance (looptijd, eindtijd, snelheid van de lijn etc.). Kwaliteitsparameters van de zojuist afgesloten order zijn direct beschikbaar (lijncontroles, eventuele afwijkingen, afvulgewichten etc.). Dagdagelijks overzicht van de totale performance per productiecel en mengerij. In 6 maanden tijd de implementatie afgerond en gemiddeld is de stilstand per lijn met bijna 15% gedaald.

2. Implementatie LIMS, KPI’s

Het ‘Excel’ gebaseerd werken op het lab vervangen door de implementatie van een LIMS systeem (Alis). Hierdoor efficiënte opslag en archivering van alle meetgegevens uit laboratorium & productie. Eenvoudig filteren & zoeken binnen grote hoeveelheiden aan data. In een zeer uitgebreide matrix van SKU’s en specificaties is er een automatische specificatietoetsing gerealiseerd (Non-conformity detectie & (e-mail) alarmen). Doordat er meer tijd beschikbaar is gekomen op het lab is er meer aandacht voor statistieken & trend analyses voor alle metingen, Control Chart rules (Shewhart + Nelson rules) en capability studies (o.a. cp/cpk). Dit heeft een significante kwaliteitsverbetering tot gevolg gehad van de performance en een reductie op het lab van 1,5 FTE. 

Kwaliteit dient gedragen te worden binnen de gehele organisatie. Op basis van het digitale documentbeheer in Alis zijn procedures, werkvoorschriften en registraties via tablets ontsloten op de werkvloer. De resultante van deze betere bewustwording op het gebied van kwaliteit en het nauwkeuriger werken hebben het aantal non-conformiteiten met 7% doen dalen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het project verwijs ik ook naar de ‘case’ die is gemaakt door de kwaliteitspartner ‘Alis’. 

Lees de Alis case ……

3. Improvement : microbiologisch onderzoek

Efficiency verbetering: de klassieke (arbeidsintensieve) microbiologische onderzoeksmethode vervangen door de Certa Blue methode. Deze methode is gebaseerd op de snelle detectie van metabolische processen die plaatsvinden in micro-organismen. De metabolische activiteit veroorzaakt een kleurverandering in de sensor die op de bodem van de testvial is aangebracht. Deze kleurverandering wordt door optische sensoren gedetecteerd. Hierdoor zijn resultaten binnen 24 uur af te lezen  (voorheen tussen de 3-5 dagen) en kunnen eindproducten sneller vrijgegeven worden voor uitlevering (en dus sneller factureren). Besparing op micro van 1 FTE. De validatie van de methode is binnen het team succesvol opgezet en afgerond. Een tweede methode die binnen het accreditatie proces (ISO 17025) succesvol is gevalideerd betreft de Tempo methode van BioMerieux.  Bekijk methode…